Publicacions

Les activitats de la FICF es ramifiquen en àmbits i línies diverses, que inclouen les tasques d'informació, de formació, de recerca i, d'assessorament, entre d'altres. D'aquí en deriva un important i voluminós conjunt de publicacions a càrrec de la mateixa Fundació o de membres de la FICF, generalment realitzades en equip.

Altres publicacions