Estudiants i formació

La docència de pregrau i de postgrau, així com la formació continuada, constitueixen uns dels pilars de la FICF. Impulsada per la FICF, la UAB va ser la primera universitat d'Espanya a tenir una Càtedra de Farmacologia Clínica. La Guia de la bona prescripció promoguda per l'OMS és la base de la innovació en els continguts i les tècniques de la docència.

La FICF té una participació activa en l'European Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Programme ( Eu2P ), un màster interuniversitari amb centres de França, Holanda, Itàlia i Anglaterra. La FICF també desenvolupa activitats de formació mèdica continuada presencial, semipresencial o en forma d'e-Learning.

El Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Vall d'Hebron està acreditat per a la formació de metges especialistes en aquesta disciplina. En el període 1989-2014 s'hi han format 83 especialistes.
Estudis de pregrau
Publicacions
publicacions